Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 465/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/08/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025.  
Tệp đính kèm:
DT12688-1660557674981-14378029.doc
QDUB465_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh