Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 84/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/01/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý  
Tệp đính kèm:
DT327-1672992105082-48589174.doc
DT327-1672992105082-48589174(10.01.2023_07h52p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến