Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1283/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V.v bổ sung cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch Covid-19 do người cách ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT1283_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc