Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 61/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17354-1667544945307-29409589_lehuyen-07-11-2022_07h56p51.docx
DT17354-1667544945307-29409589_lehuyen-07-11-2022_07h56p51(09.11.2022_10h15p48)_signed.pdf
DT17354-1667544945314-17540321.docx(09.11.2022_15h39p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ