Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 114/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/02/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc bổ sung Điểm e, Điểm g Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  
Tệp đính kèm:
DT1232-1675156135940-75009263_nguyendinhtuan-02-02-2023_07h44p08.docx
DT1232-1675156135940-75009263_nguyendinhtuan-02-02-2023_07h44p08_converted(02.02.2023_13h35p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh