Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 384/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/10/2019  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh giảm diện tích đất thuê tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 và Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
QDUB 384_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà