Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 172/BC-UBND   Ngày ky´: 16/06/2020  
  Trích yếu: V.v công tác phòng, chống dịch COVID-19 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
BCUB172_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc