Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT282-1673080107395-60545586.doc
DT282-1673080107395-60545586(08.01.2023_20h42p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh