Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1948/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 05/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 2015/BTTTT-THH ngày 02/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Tệp đính kèm:
trien khai thuc hien vb (BTTTT 2015).doc
trien khai thuc hien vb (05.06.2020_16h29p21)_signed.pdf
2.btttt-don doc trien khai mot so nhiem vu trong 1718-20526.pdf
3.BTTTT-DON DOC TRIEN KHAI MOT SO NHIEM VU TRONG 1718-PHULUC-20528.DOCX
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình