Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 143/UBND-TTPVHCC   Ngày ky´: 11/01/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các công việc đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, hiệu quả cho hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện TTHC của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT532-1641871236758-97055499_vominhtam-11-01-2022_14h24p13.doc
200_VPCP-KSTT_10012022_5-signed.pdf
200_VPCP-KSTT_10012022_2.docx
200_VPCP-KSTT_10012022_3.docx
200_VPCP-KSTT_10012022_4-signed.pdf
CVUB 143_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang