Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2292/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V/v thực hiện thủ tục công bố mở cảng cá.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2292_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào