Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 385/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/03/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh Quyết định số 320a/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.  
Tệp đính kèm:
QDCT 385_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc