Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1668/KH-UBND   Ngày ky´: 27/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển giá trị cây Nho và sản phẩm từ Nho tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6322-1682502134814-43879198.doc
DT6322-1682502134814-43879198_converted(27.04.2023_08h31p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung