Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1885/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 03/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.  
Tệp đính kèm:
tham muu kien toan BCĐ xay dung CQDT sua.doc
tham muu kien toan BCĐ xay dung CQDT sua(03.06.2020_09h27p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình