Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định nội dung và mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT365-1673053639877-06736121_nguyenthithanhbinh-07-01-2023_17h17p23.docx
DT365-1673053639877-06736121_nguyenthithanhbinh-07-01-2023_17h17p23(08.01.2023_21h45p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh