Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3425/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện các kiến nghị đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 77/BC-BTTTT ngày 01/9/2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP3425_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình