Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 725/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/02/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2515-1645588988261-86012972.pdf
DT2515-1645589568371-08948358_syson-23-02-2022_16h45p50.doc
DT2515-1645589568371-08948358_syson-23-02-2022_16h45p50_converted(24.02.2022_09h54p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam