Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1870/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  
Tệp đính kèm:
DT6465-1651631028954-43075259.docx
DT6465-1651631028954-43075259_converted(05.05.2022_08h52p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc