Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3292/UBND-QHXD   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3292_signed.pdf
KEM THEO CV 3292.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy