Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 786/KH-UBND   Ngày ky´: 07/03/2023  
  Trích yếu: V/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT3136-1678154782232-10479042.docx
DT3136-1678154782232-10479042(07.03.2023_15h58p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy