Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 41/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/02/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ ngày 24/01/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới  
Tệp đính kèm:
DT1280-1675240375146-95955355_nnminh-01-02-2023_20h56p09.doc
DT1280-1675240375146-95955355_nnminh-01-02-2023_20h56p09_converted(03.02.2023_08h45p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung