Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3015/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 25/08/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3015_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng