Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 572/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/05/2022  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành mức chi và quyết toán 2% chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7101-1652500368851-09635961.doc
DT7101-1652500368851-09635961(15.05.2022_20h49p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh