Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 22/VPUB-LCT   Ngày ky´: 06/06/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)  
Tệp đính kèm:
DT8428-1654487963374-83174395.docx
DT8428-1654487963374-83174395_converted(06.06.2022_13h48p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình