Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 660/KH-UBND   Ngày ky´: 27/02/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2563-1677230554958-39041479_vominhtam-27-02-2023_10h20p03.docx
DT2563-1677230554958-39041479_vominhtam-27-02-2023_10h20p03_converted(27.02.2023_14h01p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy