Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1144/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/03/2023  
  Trích yếu: V/v phát hành Thẻ du lịch thông minh (Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia)  
Tệp đính kèm:
DT4389-1679881802105-58159326.pdf
DT4389-1679881815594-09611316.pdf
DT4389-1679881815707-28798130.docx
DT4389-1679881815707-28798130(28.03.2023_14h22p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc