Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3434/KH-BCĐ   Ngày ky´: 24/09/2020  
  Trích yếu: KH sơ kết 05 năm thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu sổ" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn 1)  
Tệp đính kèm:
3434_signed.pdf
QDCT1474.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến