Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 252/BC-UBND   Ngày ky´: 26/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Quý III, 9 tháng và phương hướng chỉ đạo điều hành 03 tháng cuối năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT14884-1664086588525-48564001.docx
DT14884-1664086588525-48564001_converted(26.09.2022_10h10p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa