Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3250/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai các biện pháp an toàn đối với sản phẩm không đảm bảo chất lượng Pate Minh Chay.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3250_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc