Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 295/UBND-KTTH   Ngày ky´: 20/01/2022  
  Trích yếu: V/v khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán 2022  
Tệp đính kèm:
DT988-1642497193698-77819695.pdf
DT988-1642563671934-47013162.doc
DT988-1642563671934-47013162_converted(20.01.2022_07h46p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình