Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 229/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/04/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án tổ chức lại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
Tệp đính kèm:
DT4707-1648730746006-97372962.doc
DT4707-1648730746006-97372962_converted(04.04.2022_10h01p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc