Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1770/KH-UBND   Ngày ky´: 27/04/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.  
Tệp đính kèm:
DT6184-1650963156832-92137522_vominhtam-27-04-2022_08h08p17.doc
DT6184-1650963156832-92137522_vominhtam-27-04-2022_08h08p17_converted(27.04.2022_17h03p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh