Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 46/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 05/01/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai hệ thống Tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT184-1641355036105-50253533_vominhtam-05-01-2022_15h47p49.doc
DT184-1641355036105-50253533_vominhtam-05-01-2022_15h47p49_converted(05.01.2022_19h51p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh