Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2456/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/06/2023  
  Trích yếu: V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT9236-1686622308258-63153994.doc
DT9236-1686622308258-63153994(18.06.2023_22h02p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến