Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 728/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng  
Tệp đính kèm:
DT2547-1645607257460-79174915.pdf
DT2547-1645607257489-84395946.doc
DT2547-1645607257489-84395946_converted(24.02.2022_10h26p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam