Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2270/UBND-KTTH   Ngày ky´: 06/06/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tập trung tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT8662-1685875573978-07192359.doc
DT8662-1685875573978-07192359_converted(06.06.2023_07h37p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung