Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2118/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v thống nhất báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2118_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương