Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3082/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 20/08/2020  
  Trích yếu: V.v đề nghị truyền hình trực tiếp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025.  
Tệp đính kèm:
CVVP3082_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến