Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5317/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 06/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 30/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT19171-1670230794657-62656719.doc
DT19171-1670230794657-62656719_converted(06.12.2022_08h48p42)_signed.pdf
367_TB-VPCP_30112022-signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung