Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6061/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/11/2021  
  Trích yếu: V/v đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT18407-1636031820436-60360874.doc
DT18407-1636031820436-60360874_converted(05.11.2021_19h25p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc