Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 862/KH-UBND   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát Covid-19 đối với tài xế, phụ xe, hành khách tại các đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
KH-lay-mau-xet-nghiem-giam-sat-covid-voi-tai-xe.doc
KH-lay-mau-xet-nghiem-giam-sat-covid-voi-tai-xe(23.02.2021_08h44p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc