Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1484/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1484_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến