Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3281/KH-UBND   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai xây dựng và xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở ban ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB 3281_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam