Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 562/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/02/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2210-1676882521914-32846777.doc
DT2210-1676882521914-32846777_converted(21.02.2023_07h23p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc