Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3806/KH-UBND   Ngày ky´: 02/09/2022  
  Trích yếu: V/v Hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận và Ấn Độ trong thời gian tới  
Tệp đính kèm:
DT13558-1661908374958-93370557.docx
DT13558-1661908374958-93370557_converted(02.09.2022_16h01p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng