Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 896/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/03/2022  
  Trích yếu: V/v hoàn hiện nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuẩn bị nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT3034-1646326034488-73372800_nguyendinhtuan-04-03-2022_17h05p16.doc
DT3034-1646326034488-73372800_nguyendinhtuan-04-03-2022_17h05p16_converted(07.03.2022_09h31p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh