Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 279/BC-UBND   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V.v tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
BCUB279_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh