Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5883/UBND-KTTH   Ngày ky´: 28/10/2021  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT17843-1635335407956-33954100.doc
DT17843-1635335407956-33954100(28.10.2021_10h42p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình