Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2042/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.  
Tệp đính kèm:
Bcao NQ 02 (nguyendinhtuan)(10.06.2020_13h50p34).doc
Bcao NQ 02 (11.06.2020_07h53p06)_signed.pdf
4433_VPCP-KSTT_03062020_1.docx
4433_VPCP-KSTT_03062020_2-signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương