Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1217/KH-UBND   Ngày ky´: 01/04/2023  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2023 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT4278-1679559668319-91288269_nguyendinhtuan-31-03-2023_09h18p40.doc
DT4278-1679559668319-91288269_nguyendinhtuan-31-03-2023_09h18p40_converted(01.04.2023_11h06p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý